PRODUCTS
APPLICATION
TECHNOLOGY
 
 
 
 
 
 
 
  Subscribe:
Newsletter
 
 
 

วิธีการรีดผ้ากาว ?

ข้อแนะนำและวิธีการรีดผ้ากาวให้ถูกต้อง:-

ในการรีดผ้ากาว มีผลต่อผ้าที่รีดซึ่งจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นควรพิจารณาผ้ากาวด้วยหลักการง่ายๆ ดังนี้:-

1. ควรทดสอบผ้ากาวโดยลองรีดผ้าชิ้นเล็กๆดูก่อน พิจารณา การยึดเกาะ สัมผัสความนุ่ม/เเข็ง และ เลือกสี  ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

2. เพื่อประสิทธิภาพ การยึดเกาะ ความนุ่ม รูปทรงที่ดีเยี่ยม เนื่องจากผ้าที่จะนำมารีด  และ วิธีการรีดจะมีผลต่อคุณภาพในระยะยาว

3. ข้อแนะนำขั้นพื้นฐาน:-
• ควรเปิดเตารีดทิ้งไว้ก่อนใช้งานประมาน 3 – 5 นาที หรือ ถ้าเป็นเครื่องรีดชนิดสายพาน หรือ ชนิดกด ควรจะให้อุณหภูมิอิ่มตัวเสียก่อน
• ควรจะพิจารณาในการเลือกใช้ผ้ากาว อาทิเช่น ผ้าบางกับกาวเม็ดเล็ก ผ้าหนากับกาวเม็ดใหญ่ ผ้านอกยืดกับผ้ากาวที่ยืด มิฉะนั้นอาจจะทำให้แรงยึดเกาะไม่เพียงพอ หรือ เสียทรง หรือ  อาจจะทำให้กาวทะลุบนผิวผ้าด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้
• ควรพรมน้ำ หรือ น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือ น้ำยาอัดกลีบ หมาดๆลงบนผ้ากาว และ ผ้าที่จะรีดประกบ เพื่อเพิ่มคุณภาพในการรีดได้เร็ว และ ได้ทรงมากขึ้น

4. เพื่อคุณภาพสูงสุดในการใช้ผ้ากาวควรพิจารณาตามหลักการ ดังนี้:-
อุณหภูมิ (TEMPERATURE):
ควรจะตั้งอุณหภูมิที่เตารีด หรือ เครื่องรีด ไว้ตามที่ผู้จําหน่ายเเนะนํา

แรงกด (PRESSURE):
ควรเพิ่มแรงกด พอประมาณในการรีด เพื่อผิวสัมผัสของเม็ดกาวกับผ้า ให้เป็นเนื้อเดียวกัน หมายถึง การเพิ่มแรงยึดเกาะที่ดีและมีคุณภาพ

เวลา (TIME):
พิจารณาจากความหนาบางของผ้า ระยะเวลาการรีดประมาณ 10 - 20 วินาที ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หรือ ตามที่ผู้จําหน่ายเเนะนํา

5. ควรเช็คและทำความสะอาดเตารีด หรือ เครื่องรีด ก่อน และหลังการใช้งานทุกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่่ 0-2429-4960 หรือ
อีเมล์หาเราที่ sales@dstextile.com

- เราไม่เคยหยุดพัฒนา -
- เราไม่เคยหยุดพัฒนา -